Factory Police Traing 18

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผบช.ศ. ร่วมโครงการฝึกอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2557 ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ ถนนสุุขุุมวิท(สายเก่า) จังหวัดสมุทรปราการ

read more
cloud

Factory Police Traing 17

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผบช.ศ. กล่าวเปิดการอบรมและบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่ 17 เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2556

read more
clouds

Factory Police Traing 16

16

read more
clouds

Factory Police Traing 15

15

read more
clouds

Factory Police Traing 14

การฝึกอบรมตำรวจโรงงานรุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2554 ของสมาคมตำรวจโรงงาน ณ สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ

read more
clouds

Factory Police Traing 13

13

read more
clouds

Factory Police Traing 12

12

read more
clouds
ประธานบริหารสมาคมตำรวจโรงงาน

พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ Know more

นายกสมาคมตำรวจโรงงาน

นายปรีชา ประเสริฐถาวร ../ผู้บริหารสมาคมตำรวจโรงงาน

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ตำรวจโรงงาน

Know more